CHỐT SỐ Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :08-05-21


Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
08-05-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
07-05-21Gia Lai: 808,
Ninh Thuận: 351
Trúng Gia Lai527
06-05-21Bình Định: 731,
Quảng Trị: 826,
Quảng Bình: 114
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
541
05-05-21Đà Nẵng: 669,
Khánh Hòa: 801
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
398
04-05-21Đắc Lắc: 802,
Quảng Nam: 711
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
976
03-05-21TT Huế: 757,
Phú Yên: 088
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
466
02-05-21Kon Tum: 034,
Khánh Hòa: 925
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
494
01-05-21Đà Nẵng: 127,
Quảng Ngãi: 901,
Đắc Nông: 461
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
616
30-04-21Gia Lai: 405,
Ninh Thuận: 804
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
628
29-04-21Bình Định: 802,
Quảng Trị: 101,
Quảng Bình: 656
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
460
28-04-21Đà Nẵng: 022,
Khánh Hòa: 022
Trúng Đà Nẵng764
27-04-21Đắc Lắc: 409,
Quảng Nam: 340
Trúng Đắc Lắc373
26-04-21TT Huế: 051,
Phú Yên: 413
Trúng Phú Yên570
25-04-21Kon Tum: 040,
Khánh Hòa: 568
Trúng Khánh Hòa580
24-04-21Đà Nẵng: 865,
Quảng Ngãi: 463,
Đắc Nông: 415
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
502
23-04-21Gia Lai: 394,
Ninh Thuận: 218
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
825
22-04-21Bình Định: 859,
Quảng Trị: 907,
Quảng Bình: 288
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
647
21-04-21Đà Nẵng: 178,
Khánh Hòa: 424
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
577
20-04-21Đắc Lắc: 292,
Quảng Nam: 979
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
560
19-04-21TT Huế: 605,
Phú Yên: 089
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
327
18-04-21Kon Tum: 030,
Khánh Hòa: 576
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
463
17-04-21Đà Nẵng: 891,
Quảng Ngãi: 363,
Đắc Nông: 060
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
565
16-04-21Gia Lai: 961,
Ninh Thuận: 627
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
502
15-04-21Bình Định: 250,
Quảng Trị: 746,
Quảng Bình: 144
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
467
14-04-21Đà Nẵng: 278,
Khánh Hòa: 207
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
334
13-04-21Đắc Lắc: 450,
Quảng Nam: 400
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
470
12-04-21TT Huế: 572,
Phú Yên: 088
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
695
11-04-21Kon Tum: 993,
Khánh Hòa: 494
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
717
10-04-21Đà Nẵng: 401,
Quảng Ngãi: 457,
Đắc Nông: 971
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
454
09-04-21Gia Lai: 880,
Ninh Thuận: 157
Trúng Gia Lai678
08-04-21Bình Định: 531,
Quảng Trị: 287,
Quảng Bình: 147
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
471
07-04-21Đà Nẵng: 497,
Khánh Hòa: 653
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
267