CHỐT SỐ Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Đã Có Số Chắc ăn ngày :20-01-21
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
20-01-21 Đà Nẵng
Khánh Hòa
19-01-21Đắc Lắc: 258,
Quảng Nam: 417
Trúng Đắc Lắc406
18-01-21TT Huế: 791,
Phú Yên: 089
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
375
17-01-21Kon Tum: 448,
Khánh Hòa: 507
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
601
16-01-21Đà Nẵng: 537,
Quảng Ngãi: 761,
Đắc Nông: 778
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
466
15-01-21Gia Lai: 778,
Ninh Thuận: 540
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
486
14-01-21Bình Định: 812,
Quảng Trị: 048,
Quảng Bình: 957
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
372
13-01-21Đà Nẵng: 289,
Khánh Hòa: 716
Trúng Khánh Hòa860
12-01-21Đắc Lắc: 791,
Quảng Nam: 736
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
718
11-01-21TT Huế: 196,
Phú Yên: 803
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
365
10-01-21Kon Tum: 122,
Khánh Hòa: 621
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
839
09-01-21Đà Nẵng: 110,
Quảng Ngãi: 081,
Đắc Nông: 862
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
454
08-01-21Gia Lai: 418,
Ninh Thuận: 402
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
404
07-01-21Bình Định: 136,
Quảng Trị: 021,
Quảng Bình: 054
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
495
06-01-21Đà Nẵng: 301,
Khánh Hòa: 823
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
572
05-01-21Đắc Lắc: 348,
Quảng Nam: 752
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
515
04-01-21TT Huế: 464,
Phú Yên: 382
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
599
03-01-21Kon Tum: 720,
Khánh Hòa: 564
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
874
02-01-21Đà Nẵng: 907,
Quảng Ngãi: 225,
Đắc Nông: 599
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
352
01-01-21Gia Lai: 642,
Ninh Thuận: 302
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
805
31-12-20Bình Định: 631,
Quảng Trị: 187,
Quảng Bình: 116
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
316
30-12-20Đà Nẵng: 910,
Khánh Hòa: 716
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
190
29-12-20Đắc Lắc: 103,
Quảng Nam: 853
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
424
28-12-20TT Huế: 480,
Phú Yên: 446
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
664
27-12-20Kon Tum: 200,
Khánh Hòa: 682
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
718
26-12-20Đà Nẵng: 321,
Quảng Ngãi: 023,
Đắc Nông: 744
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
780
25-12-20Gia Lai: 195,
Ninh Thuận: 611
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
715
24-12-20Bình Định: 674,
Quảng Trị: 500,
Quảng Bình: 038
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
824
23-12-20Đà Nẵng: 489,
Khánh Hòa: 596
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
744
22-12-20Đắc Lắc: 156,
Quảng Nam: 518
Trúng Quảng Nam429
21-12-20TT Huế: 885,
Phú Yên: 685
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
351
20-12-20Kon Tum: 389,
Khánh Hòa: 766
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
708