CHỐT SỐ Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :08-05-21


Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
08-05-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
07-05-21Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 14
Trúng Gia Lai231
06-05-21Bình Định: 31,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 14
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244
05-05-21Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 01
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
239
04-05-21Đắc Lắc: 02,
Quảng Nam: 11
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
242
03-05-21TT Huế: 57,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
258
02-05-21Kon Tum: 34,
Khánh Hòa: 25
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
258
01-05-21Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
249
30-04-21Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 04
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
245
29-04-21Bình Định: 02,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 56
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
256
28-04-21Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 43
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
267
27-04-21Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 17
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
207
26-04-21TT Huế: 03,
Phú Yên: 13
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
268
25-04-21Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 68
Trúng Khánh Hòa256
24-04-21Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 15
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
252
23-04-21Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 18
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
260
22-04-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 88
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
263
21-04-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
235
20-04-21Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 79
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
252
19-04-21TT Huế: 05,
Phú Yên: 89
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
256
18-04-21Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 76
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
17-04-21Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 60
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
268
16-04-21Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 27
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
258
15-04-21Bình Định: 50,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
255
14-04-21Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 07
Trúng Khánh Hòa278
13-04-21Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
208
12-04-21TT Huế: 72,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
256
11-04-21Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 94
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
229
10-04-21Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
256
09-04-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 70
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
246
08-04-21Bình Định: 31,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 47
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
264
07-04-21Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
238