CHỐT SỐ Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :20-01-21
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
20-01-21 Đà Nẵng
Khánh Hòa
19-01-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc236
18-01-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
268
17-01-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
226
16-01-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Quảng Ngãi
245
15-01-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
270
14-01-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
270
13-01-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
232
12-01-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
257
11-01-21Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Phú Yên,
Trúng đuôi 0 TT Huế
219
10-01-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
251
09-01-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
253
08-01-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
252
07-01-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
255
06-01-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
265
05-01-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trượt287
04-01-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
248
03-01-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
274
02-01-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
247
01-01-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
278
31-12-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
251
30-12-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
239
29-12-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
275
28-12-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
256
27-12-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa276
26-12-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
253
25-12-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
265
24-12-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
244
23-12-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
246
22-12-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
260
21-12-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
239
20-12-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Kon Tum209