CHỐT SỐ Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :08-05-21


Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
08-05-21 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
07-05-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
271
06-05-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
227
05-05-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
253
04-05-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Quảng Nam276
03-05-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
261
02-05-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa248
01-05-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
277
30-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
248
29-04-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
239
28-04-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
260
27-04-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Quảng Nam244
26-04-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Phú Yên245
25-04-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
210
24-04-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
262
23-04-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Gia Lai254
22-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
257
21-04-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
274
20-04-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
262
19-04-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 TT Huế214
18-04-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum220
17-04-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
243
16-04-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
276
15-04-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
266
14-04-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
276
13-04-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
251
12-04-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
264
11-04-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
262
10-04-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
266
09-04-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Gia Lai244
08-04-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị
259
07-04-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
294