CHỐT SỐ Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Thấy chốt số rồi ngày :04-07-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
04-07-20 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
03-07-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
239
02-07-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
240
01-07-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
239
30-06-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
227
29-06-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Phú Yên248
28-06-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
247
27-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
253
26-06-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận
240
25-06-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đầu 5 Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
264
24-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
254
23-06-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
267
22-06-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Phú Yên236
21-06-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
232
20-06-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 4 Đắc Nông
249
19-06-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
234
18-06-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
237
17-06-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa258
16-06-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Quảng Nam277
15-06-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
222
14-06-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
278
13-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
242
12-06-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
249
11-06-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
248
10-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
255
09-06-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
271
08-06-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
235
07-06-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
210
06-06-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
263
05-06-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
259
04-06-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
270
03-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
224