CHỐT SỐ Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :20-01-21
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
20-01-21 Đà Nẵng
Khánh Hòa
19-01-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc253
18-01-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
244
17-01-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
247
16-01-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
260
15-01-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
292
14-01-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
235
13-01-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
235
12-01-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
285
11-01-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
236
10-01-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
265
09-01-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
236
08-01-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
238
07-01-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
242
06-01-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
254
05-01-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
247
04-01-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
246
03-01-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
275
02-01-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
263
01-01-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
265
31-12-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
267
30-12-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
260
29-12-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
264
28-12-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
221
27-12-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
232
26-12-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
252
25-12-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận
239
24-12-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
239
23-12-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
212
22-12-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
221
21-12-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
239
20-12-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
223