CHỐT SỐ Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :20-01-21
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
20-01-21 Đà Nẵng
Khánh Hòa
19-01-21Đắc Lắc: 258,939,
Quảng Nam: 411,224
Trúng 258 Đắc Lắc,
Trúng 411 Quảng Nam
474
18-01-21TT Huế: 791,625,
Phú Yên: 089,754
Trúng 791 TT Huế,
Trúng 089 Phú Yên
511
17-01-21Kon Tum: 448,192,
Khánh Hòa: 507,865
Trúng 448 Kon Tum,
Trúng 507 Khánh Hòa
781
16-01-21Đà Nẵng: 537,438,
Quảng Ngãi: 761,127,
Đắc Nông: 778,750
Trúng Đà Nẵng,
Trúng 761 Quảng Ngãi,
Trúng 778 Đắc Nông
620
15-01-21Gia Lai: 778,113,
Ninh Thuận: 251,380
Trúng 778 Gia Lai385
14-01-21Bình Định: 376,469,
Quảng Trị: 048,472,
Quảng Bình: 225,968
Trúng 048 Quảng Trị536
13-01-21Đà Nẵng: 910,511,
Khánh Hòa: 441,450
Trúng 910 Đà Nẵng410
12-01-21Đắc Lắc: 909,369,
Quảng Nam: 736,855
Trúng 736 Quảng Nam410
11-01-21TT Huế: 196,039,
Phú Yên: 803,322
Trúng 196 TT Huế,
Trúng 803 Phú Yên
211
10-01-21Kon Tum: 122,245,
Khánh Hòa: 999,795
Trúng 122 Kon Tum607
09-01-21Đà Nẵng: 410,328,
Quảng Ngãi: 081,122,
Đắc Nông: 907,936
Trúng 081 Quảng Ngãi933
08-01-21Gia Lai: 418,511,
Ninh Thuận: 402,157
Trúng 418 Gia Lai,
Trúng 402 Ninh Thuận
445
07-01-21Bình Định: 506,925,
Quảng Trị: 021,241,
Quảng Bình: 054,080
Trúng 021 Quảng Trị,
Trúng 054 Quảng Bình
664
06-01-21Đà Nẵng: 135,617,
Khánh Hòa: 823,547
Trúng 823 Khánh Hòa655
05-01-21Đắc Lắc: 348,995,
Quảng Nam: 752,762
Trúng 348 Đắc Lắc,
Trúng 752 Quảng Nam
463
04-01-21TT Huế: 464,067,
Phú Yên: 382,885
Trúng 464 TT Huế,
Trúng 382 Phú Yên
562
03-01-21Kon Tum: 720,227,
Khánh Hòa: 564,146
Trúng 720 Kon Tum,
Trúng 564 Khánh Hòa
668
02-01-21Đà Nẵng: 907,242,
Quảng Ngãi: 225,247,
Đắc Nông: 599,854
Trúng 907 Đà Nẵng,
Trúng 225 Quảng Ngãi,
Trúng 599 Đắc Nông
528
01-01-21Gia Lai: 374,584,
Ninh Thuận: 302,973
Trúng 302 Ninh Thuận241
31-12-20Bình Định: 956,684,
Quảng Trị: 187,820,
Quảng Bình: 116,535
Trúng 956 Bình Định,
Trúng 187 Quảng Trị,
Trúng 116 Quảng Bình
656
30-12-20Đà Nẵng: 910,673,
Khánh Hòa: 716,799
Trúng 910 Đà Nẵng,
Trúng 716 Khánh Hòa
683
29-12-20Quảng Nam: 853,241,
Đắc Lắc: 103,204
Trúng 853 Quảng Nam,
Trúng 103 Đắc Lắc
586
28-12-20TT Huế: 480,964,
Phú Yên: 446,387
Trúng 480 TT Huế,
Trúng 446 Phú Yên
801
27-12-20Kon Tum: 200,478,
Khánh Hòa: 682,186
Trúng 200 Kon Tum,
Trúng 682 Khánh Hòa
338
26-12-20Đà Nẵng: 139,558,
Quảng Ngãi: 023,170,
Đắc Nông: 744,141
Trúng 139 Đà Nẵng,
Trúng 023 Quảng Ngãi,
Trúng 744 Đắc Nông
507
25-12-20Gia Lai: 920,406,
Ninh Thuận: 611,152
Trúng 611 Ninh Thuận820
24-12-20Bình Định: 674,824,
Quảng Trị: 500,595,
Quảng Bình: 198,232
Trúng 674 Bình Định,
Trúng 500 Quảng Trị
465
23-12-20Đà Nẵng: 489,504,
Khánh Hòa: 596,774
Trúng 489 Đà Nẵng,
Trúng 596 Khánh Hòa
713
22-12-20Đắc Lắc: 250,132,
Quảng Nam: 964,589
Trúng 250 Đắc Lắc544
21-12-20TT Huế: 885,076,
Phú Yên: 685,519
Trúng 885 TT Huế,
Trúng 685 Phú Yên
582
20-12-20Kon Tum: 389,457,
Khánh Hòa: 766,750
Trúng 389 Kon Tum,
Trúng 766 Khánh Hòa
436