CHỐT SỐ Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :08-05-21


Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
08-05-21 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
07-05-21Vĩnh Long: 959,
Bình Dương: 524,
Trà Vinh: 951
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
187
06-05-21Tây Ninh: 179,
An Giang: 339,
Bình Thuận: 231
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
345
05-05-21Đồng Nai: 509,
Cần Thơ: 451,
Sóc Trăng: 314
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
550
04-05-21Bến Tre: 350,
Vũng Tàu: 087,
Bạc Liêu: 313
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
608
03-05-21TP HCM: 046,
Đồng Tháp: 732,
Cà Mau: 975
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
437
02-05-21Tiền Giang: 552,
Kiên Giang: 840,
Đà Lạt: 140
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
457
01-05-21TP HCM: 060,
Long An: 363,
Bình Phước: 863,
Hậu Giang: 599
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
470
30-04-21Vĩnh Long: 622,
Bình Dương: 869,
Trà Vinh: 379
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
720
29-04-21Tây Ninh: 077,
An Giang: 992,
Bình Thuận: 115
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
482
28-04-21Đồng Nai: 146,
Cần Thơ: 247,
Sóc Trăng: 273
Trúng Cần Thơ581
27-04-21Bến Tre: 101,
Vũng Tàu: 798,
Bạc Liêu: 012
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
454
26-04-21TP HCM: 616,
Đồng Tháp: 261,
Cà Mau: 363
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
600
25-04-21Tiền Giang: 135,
Kiên Giang: 733,
Đà Lạt: 824
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
321
24-04-21TP HCM: 273,
Long An: 095,
Bình Phước: 190,
Hậu Giang: 182
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
643
23-04-21Vĩnh Long: 083,
Bình Dương: 609,
Trà Vinh: 166
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
761
22-04-21Tây Ninh: 795,
An Giang: 753,
Bình Thuận: 035
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
555
21-04-21Đồng Nai: 232,
Cần Thơ: 005,
Sóc Trăng: 189
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
381
20-04-21Bến Tre: 430,
Vũng Tàu: 781,
Bạc Liêu: 071
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
743
19-04-21TP HCM: 558,
Đồng Tháp: 944,
Cà Mau: 966
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
763
18-04-21Tiền Giang: 361,
Kiên Giang: 067,
Đà Lạt: 479
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
449
17-04-21TP HCM: 625,
Long An: 629,
Bình Phước: 688,
Hậu Giang: 901
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
582
16-04-21Vĩnh Long: 263,
Bình Dương: 899,
Trà Vinh: 599
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
581
15-04-21Tây Ninh: 122,
An Giang: 821,
Bình Thuận: 914
Trúng An Giang534
14-04-21Đồng Nai: 677,
Cần Thơ: 725,
Sóc Trăng: 619
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
764
13-04-21Bến Tre: 500,
Vũng Tàu: 666,
Bạc Liêu: 888
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
710
12-04-21TP HCM: 470,
Đồng Tháp: 928,
Cà Mau: 437
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
508
11-04-21Tiền Giang: 678,
Kiên Giang: 886,
Đà Lạt: 489
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
587
10-04-21TP HCM: 593,
Long An: 815,
Bình Phước: 210,
Hậu Giang: 130
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
487
09-04-21Vĩnh Long: 542,
Bình Dương: 016,
Trà Vinh: 895
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
679
08-04-21Tây Ninh: 675,
An Giang: 739,
Bình Thuận: 314
Trúng An Giang481
07-04-21Đồng Nai: 542,
Cần Thơ: 981,
Sóc Trăng: 417
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
486