CHỐT SỐ Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :08-05-21


Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
08-05-21 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
07-05-21Vĩnh Long: 590,
Bình Dương: 924,
Trà Vinh: 822
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
342
06-05-21Tây Ninh: 295,
An Giang: 121,
Bình Thuận: 231
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
344
05-05-21Đồng Nai: 693,
Cần Thơ: 563,
Sóc Trăng: 067
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
351
04-05-21Bến Tre: 540,
Vũng Tàu: 223,
Bạc Liêu: 455
Trúng Vũng Tàu342
03-05-21TP HCM: 542,
Đồng Tháp: 924,
Cà Mau: 289
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
325
02-05-21Tiền Giang: 240,
Kiên Giang: 074,
Đà Lạt: 515
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
346
01-05-21TP HCM: 951,
Long An: 033,
Bình Phước: 033,
Hậu Giang: 258
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
364
30-04-21Vĩnh Long: 091,
Bình Dương: 251,
Trà Vinh: 129
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
352
29-04-21Tây Ninh: 248,
An Giang: 998,
Bình Thuận: 787
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
335
28-04-21Đồng Nai: 808,
Cần Thơ: 530,
Sóc Trăng: 216
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
362
27-04-21Bến Tre: 310,
Vũng Tàu: 798,
Bạc Liêu: 400
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
345
26-04-21TP HCM: 430,
Đồng Tháp: 023,
Cà Mau: 809
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
360
25-04-21Tiền Giang: 422,
Kiên Giang: 989,
Đà Lạt: 523
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
332
24-04-21TP HCM: 829,
Long An: 356,
Bình Phước: 839,
Hậu Giang: 775
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
331
23-04-21Vĩnh Long: 988,
Bình Dương: 379,
Trà Vinh: 166
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
356
22-04-21Tây Ninh: 286,
An Giang: 590,
Bình Thuận: 672
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
348
21-04-21Đồng Nai: 284,
Cần Thơ: 369,
Sóc Trăng: 946
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
352
20-04-21Bến Tre: 566,
Vũng Tàu: 781,
Bạc Liêu: 815
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
364
19-04-21TP HCM: 910,
Đồng Tháp: 968,
Cà Mau: 200
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
336
18-04-21Tiền Giang: 263,
Kiên Giang: 886,
Đà Lạt: 629
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
348
17-04-21TP HCM: 679,
Long An: 629,
Bình Phước: 795,
Hậu Giang: 541
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
345
16-04-21Vĩnh Long: 087,
Bình Dương: 667,
Trà Vinh: 599
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
356
15-04-21Tây Ninh: 984,
An Giang: 386,
Bình Thuận: 088
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
352
14-04-21Đồng Nai: 677,
Cần Thơ: 643,
Sóc Trăng: 619
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
360
13-04-21Bến Tre: 062,
Vũng Tàu: 570,
Bạc Liêu: 406
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
317
12-04-21TP HCM: 376,
Đồng Tháp: 996,
Cà Mau: 484
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
358
11-04-21Tiền Giang: 392,
Kiên Giang: 886,
Đà Lạt: 269
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
379
10-04-21TP HCM: 987,
Long An: 827,
Bình Phước: 379,
Hậu Giang: 640
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
346
09-04-21Vĩnh Long: 349,
Bình Dương: 649,
Trà Vinh: 924
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
341
08-04-21Tây Ninh: 934,
An Giang: 553,
Bình Thuận: 822
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
380
07-04-21Đồng Nai: 918,
Cần Thơ: 670,
Sóc Trăng: 970
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
384