CHỐT SỐ Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :04-07-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
04-07-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
03-07-20Vĩnh Long: 89,
Bình Dương: 89,
Trà Vinh: 51
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
229
02-07-20Tây Ninh: 72,
An Giang: 06,
Bình Thuận: 51
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
284
01-07-20Đồng Nai: 82,
Cần Thơ: 94,
Sóc Trăng: 89
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
234
30-06-20Bến Tre: 96,
Vũng Tàu: 26,
Bạc Liêu: 59
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
272
29-06-20TP HCM: 56,
Đồng Tháp: 44,
Cà Mau: 09
Trúng Đồng Tháp237
28-06-20Tiền Giang: 89,
Kiên Giang: 97,
Đà Lạt: 30
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
239
27-06-20TP HCM: 36,
Long An: 54,
Bình Phước: 12,
Hậu Giang: 36
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
278
26-06-20Vĩnh Long: 37,
Bình Dương: 12,
Trà Vinh: 48
Trúng Vĩnh Long264
25-06-20Tây Ninh: 68,
An Giang: 25,
Bình Thuận: 18
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
252
24-06-20Đồng Nai: 41,
Cần Thơ: 02,
Sóc Trăng: 98
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
240
23-06-20Bến Tre: 42,
Vũng Tàu: 35,
Bạc Liêu: 07
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
238
22-06-20TP HCM: 73,
Đồng Tháp: 63,
Cà Mau: 84
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
259
21-06-20Tiền Giang: 85,
Kiên Giang: 62,
Đà Lạt: 27
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
252
20-06-20TP HCM: 11,
Long An: 07,
Bình Phước: 40,
Hậu Giang: 14
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
264
19-06-20Vĩnh Long: 33,
Bình Dương: 40,
Trà Vinh: 94
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
247
18-06-20Tây Ninh: 26,
An Giang: 70,
Bình Thuận: 23
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
234
17-06-20Đồng Nai: 58,
Cần Thơ: 21,
Sóc Trăng: 91
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
262
16-06-20Bến Tre: 40,
Vũng Tàu: 15,
Bạc Liêu: 75
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
255
15-06-20TP HCM: 14,
Đồng Tháp: 21,
Cà Mau: 74
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
251
14-06-20Tiền Giang: 43,
Kiên Giang: 27,
Đà Lạt: 82
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
233
13-06-20TP HCM: 97,
Long An: 27,
Bình Phước: 73,
Hậu Giang: 71
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
258
12-06-20Vĩnh Long: 24,
Bình Dương: 22,
Trà Vinh: 96
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
216
11-06-20Tây Ninh: 06,
An Giang: 69,
Bình Thuận: 38
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
216
10-06-20Đồng Nai: 64,
Cần Thơ: 85,
Sóc Trăng: 71
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
256
09-06-20Bến Tre: 02,
Vũng Tàu: 61,
Bạc Liêu: 92
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
230
08-06-20TP HCM: 64,
Đồng Tháp: 03,
Cà Mau: 97
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
275
07-06-20Tiền Giang: 20,
Kiên Giang: 13,
Đà Lạt: 65
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
252
06-06-20TP HCM: 18,
Long An: 75,
Bình Phước: 27,
Hậu Giang: 38
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
239
05-06-20Vĩnh Long: 52,
Bình Dương: 74,
Trà Vinh: 33
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
240
04-06-20Tây Ninh: 92,
An Giang: 75,
Bình Thuận: 73
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
256
03-06-20Đồng Nai: 06,
Cần Thơ: 56,
Sóc Trăng: 19
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
273