CHỐT SỐ Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :20-01-21
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
20-01-21 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
19-01-21Bến Tre: 75,
Vũng Tàu: 67,
Bạc Liêu: 60
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
247
18-01-21TP HCM: 53,
Đồng Tháp: 69,
Cà Mau: 87
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
259
17-01-21Tiền Giang: 16,
Kiên Giang: 26,
Đà Lạt: 79
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
263
16-01-21TP HCM: 89,
Long An: 41,
Bình Phước: 07,
Hậu Giang: 19
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
244
15-01-21Vĩnh Long: 60,
Bình Dương: 39,
Trà Vinh: 61
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
271
14-01-21Tây Ninh: 75,
An Giang: 04,
Bình Thuận: 21
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
263
13-01-21Đồng Nai: 14,
Cần Thơ: 39,
Sóc Trăng: 38
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
271
12-01-21Bến Tre: 36,
Vũng Tàu: 57,
Bạc Liêu: 51
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
242
11-01-21TP HCM: 53,
Đồng Tháp: 39,
Cà Mau: 23
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
264
10-01-21Tiền Giang: 97,
Kiên Giang: 44,
Đà Lạt: 38
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
233
09-01-21TP HCM: 12,
Long An: 17,
Bình Phước: 57,
Hậu Giang: 99
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
232
08-01-21Vĩnh Long: 70,
Bình Dương: 28,
Trà Vinh: 54
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
234
07-01-21Tây Ninh: 79,
An Giang: 11,
Bình Thuận: 37
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
272
06-01-21Đồng Nai: 01,
Cần Thơ: 29,
Sóc Trăng: 61
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
221
05-01-21Bến Tre: 02,
Vũng Tàu: 11,
Bạc Liêu: 19
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
233
04-01-21TP HCM: 61,
Đồng Tháp: 82,
Cà Mau: 37
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
222
03-01-21Tiền Giang: 97,
Kiên Giang: 76,
Đà Lạt: 95
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
263
02-01-21TP HCM: 88,
Long An: 03,
Bình Phước: 08,
Hậu Giang: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Long An
265
01-01-21Vĩnh Long: 75,
Bình Dương: 07,
Trà Vinh: 00
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
264
31-12-20Tây Ninh: 96,
An Giang: 22,
Bình Thuận: 73
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
220
30-12-20Đồng Nai: 57,
Cần Thơ: 03,
Sóc Trăng: 36
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
259
29-12-20Bến Tre: 81,
Vũng Tàu: 05,
Bạc Liêu: 41
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
239
28-12-20TP HCM: 96,
Đồng Tháp: 95,
Cà Mau: 98
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
260
27-12-20Tiền Giang: 57,
Kiên Giang: 74,
Đà Lạt: 65
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
262
26-12-20TP HCM: 54,
Long An: 90,
Bình Phước: 35,
Hậu Giang: 63
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
234
25-12-20Vĩnh Long: 82,
Bình Dương: 72,
Trà Vinh: 03
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
236
24-12-20Tây Ninh: 21,
An Giang: 61,
Bình Thuận: 35
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
241
23-12-20Đồng Nai: 72,
Cần Thơ: 73,
Sóc Trăng: 18
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
284
22-12-20Bến Tre: 15,
Vũng Tàu: 53,
Bạc Liêu: 16
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
245
21-12-20TP HCM: 75,
Đồng Tháp: 11,
Cà Mau: 37
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
219
20-12-20Tiền Giang: 51,
Kiên Giang: 99,
Đà Lạt: 03
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
237