CHỐT SỐ Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :04-07-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
04-07-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
03-07-20Vĩnh Long: 42,
Bình Dương: 57,
Trà Vinh: 57
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
258
02-07-20Tây Ninh: 06,
An Giang: 11,
Bình Thuận: 38
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
235
01-07-20Đồng Nai: 40,
Cần Thơ: 81,
Sóc Trăng: 33
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
221
30-06-20Bến Tre: 04,
Vũng Tàu: 53,
Bạc Liêu: 83
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
269
29-06-20TP HCM: 48,
Đồng Tháp: 90,
Cà Mau: 88
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
273
28-06-20Tiền Giang: 26,
Kiên Giang: 07,
Đà Lạt: 85
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
260
27-06-20TP HCM: 65,
Long An: 28,
Bình Phước: 29,
Hậu Giang: 86
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
242
26-06-20Vĩnh Long: 02,
Bình Dương: 41,
Trà Vinh: 23
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
253
25-06-20Tây Ninh: 79,
An Giang: 77,
Bình Thuận: 40
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
255
24-06-20Đồng Nai: 91,
Cần Thơ: 35,
Sóc Trăng: 00
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
254
23-06-20Bến Tre: 41,
Vũng Tàu: 34,
Bạc Liêu: 77
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
239
22-06-20TP HCM: 25,
Đồng Tháp: 67,
Cà Mau: 98
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
278
21-06-20Tiền Giang: 12,
Kiên Giang: 87,
Đà Lạt: 63
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
276
20-06-20TP HCM: 67,
Long An: 48,
Bình Phước: 25,
Hậu Giang: 04
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
267
19-06-20Vĩnh Long: 25,
Bình Dương: 25,
Trà Vinh: 79
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
237
18-06-20Tây Ninh: 40,
An Giang: 60,
Bình Thuận: 65
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
252
17-06-20Đồng Nai: 04,
Cần Thơ: 97,
Sóc Trăng: 94
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
258
16-06-20Bến Tre: 52,
Vũng Tàu: 56,
Bạc Liêu: 91
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
260
15-06-20TP HCM: 26,
Đồng Tháp: 84,
Cà Mau: 34
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
239
14-06-20Tiền Giang: 77,
Kiên Giang: 26,
Đà Lạt: 54
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
237
13-06-20TP HCM: 07,
Long An: 61,
Bình Phước: 37,
Hậu Giang: 47
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
236
12-06-20Vĩnh Long: 71,
Bình Dương: 36,
Trà Vinh: 17
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
252
11-06-20Tây Ninh: 88,
An Giang: 89,
Bình Thuận: 05
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
273
10-06-20Đồng Nai: 28,
Cần Thơ: 79,
Sóc Trăng: 30
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
258
09-06-20Bến Tre: 00,
Vũng Tàu: 10,
Bạc Liêu: 09
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
212
08-06-20TP HCM: 64,
Đồng Tháp: 48,
Cà Mau: 77
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
255
07-06-20Tiền Giang: 71,
Kiên Giang: 43,
Đà Lạt: 94
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
210
06-06-20TP HCM: 50,
Long An: 58,
Bình Phước: 44,
Hậu Giang: 55
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
265
05-06-20Vĩnh Long: 38,
Bình Dương: 31,
Trà Vinh: 65
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
238
04-06-20Tây Ninh: 89,
An Giang: 72,
Bình Thuận: 34
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
266
03-06-20Đồng Nai: 55,
Cần Thơ: 32,
Sóc Trăng: 38
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
245