CHỐT SỐ Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :08-05-21


Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
08-05-21 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
07-05-21Vĩnh Long: 59,
Bình Dương: 87,
Trà Vinh: 51
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
232
06-05-21Tây Ninh: 79,
An Giang: 39,
Bình Thuận: 14
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
221
05-05-21Đồng Nai: 09,
Cần Thơ: 51,
Sóc Trăng: 14
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
266
04-05-21Bến Tre: 50,
Vũng Tàu: 87,
Bạc Liêu: 13
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
248
03-05-21TP HCM: 41,
Đồng Tháp: 32,
Cà Mau: 64
Trúng Đồng Tháp262
02-05-21Tiền Giang: 52,
Kiên Giang: 40,
Đà Lạt: 40
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
245
01-05-21TP HCM: 25,
Long An: 63,
Bình Phước: 15,
Hậu Giang: 99
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
254
30-04-21Vĩnh Long: 22,
Bình Dương: 69,
Trà Vinh: 79
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
249
29-04-21Tây Ninh: 77,
An Giang: 67,
Bình Thuận: 15
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
234
28-04-21Đồng Nai: 53,
Cần Thơ: 47,
Sóc Trăng: 49
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
229
27-04-21Bến Tre: 01,
Vũng Tàu: 98,
Bạc Liêu: 69
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
249
26-04-21TP HCM: 16,
Đồng Tháp: 61,
Cà Mau: 63
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
266
25-04-21Tiền Giang: 35,
Kiên Giang: 33,
Đà Lạt: 24
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
213
24-04-21TP HCM: 73,
Long An: 19,
Bình Phước: 15,
Hậu Giang: 82
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
240
23-04-21Vĩnh Long: 51,
Bình Dương: 09,
Trà Vinh: 66
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
272
22-04-21Tây Ninh: 65,
An Giang: 53,
Bình Thuận: 35
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
287
21-04-21Đồng Nai: 32,
Cần Thơ: 05,
Sóc Trăng: 89
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
250
20-04-21Bến Tre: 38,
Vũng Tàu: 15,
Bạc Liêu: 71
Trúng Bạc Liêu231
19-04-21TP HCM: 58,
Đồng Tháp: 15,
Cà Mau: 66
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
242
18-04-21Tiền Giang: 61,
Kiên Giang: 43,
Đà Lạt: 79
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
261
17-04-21TP HCM: 79,
Long An: 29,
Bình Phước: 88,
Hậu Giang: 01
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
242
16-04-21Vĩnh Long: 36,
Bình Dương: 99,
Trà Vinh: 99
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
246
15-04-21Tây Ninh: 70,
An Giang: 21,
Bình Thuận: 90
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
254
14-04-21Đồng Nai: 77,
Cần Thơ: 79,
Sóc Trăng: 19
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
253
13-04-21Bến Tre: 00,
Vũng Tàu: 66,
Bạc Liêu: 88
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
248
12-04-21TP HCM: 70,
Đồng Tháp: 28,
Cà Mau: 37
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
224
11-04-21Tiền Giang: 78,
Kiên Giang: 24,
Đà Lạt: 50
Trúng Tiền Giang260
10-04-21TP HCM: 93,
Long An: 15,
Bình Phước: 10,
Hậu Giang: 59
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
265
09-04-21Vĩnh Long: 42,
Bình Dương: 16,
Trà Vinh: 95
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
237
08-04-21Tây Ninh: 09,
An Giang: 41,
Bình Thuận: 05
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
261
07-04-21Đồng Nai: 42,
Cần Thơ: 70,
Sóc Trăng: 17
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
258