CHỐT SỐ Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP: 300.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :08-05-21


Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
08-05-21 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
07-05-21Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Vĩnh Long,
Trúng đầu 8 Bình Dương,
Trúng đầu 4 Trà Vinh
274
06-05-21Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
227
05-05-21Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Đồng Nai,
Trúng đầu 1 Cần Thơ,
Trúng đuôi 4 Sóc Trăng
266
04-05-21Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu228
03-05-21TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đầu 8 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
227
02-05-21Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đuôi 8 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
249
01-05-21TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng đầu 8 Bình Phước,
Trúng đuôi 6 Hậu Giang
237
30-04-21Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng đuôi 9 Trà Vinh
232
29-04-21Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Tây Ninh,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
244
28-04-21Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Đồng Nai,
Trúng đầu 8 Cần Thơ
256
27-04-21Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đầu 6 Bạc Liêu
213
26-04-21TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đầu 3 Cà Mau
284
25-04-21Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Tiền Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
270
24-04-21TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
243
23-04-21Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Vĩnh Long274
22-04-21Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Tây Ninh,
Trúng đầu 8 Bình Thuận
248
21-04-21Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng đầu 7 Sóc Trăng
221
20-04-21Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Bến Tre,
Trúng đuôi 7 Vũng Tàu,
Trúng đầu 1 Bạc Liêu
266
19-04-21TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
256
18-04-21Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
240
17-04-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 4 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
263
16-04-21Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
247
15-04-21Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 7 Bình Thuận
226
14-04-21Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng đầu 1 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
262
13-04-21Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng đầu 5 Bạc Liêu
239
12-04-21TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp
237
11-04-21Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Đà Lạt
266
10-04-21TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
259
09-04-21Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
253
08-04-21Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng đuôi 4 Bình Thuận
246
07-04-21Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Đồng Nai,
Trúng đuôi 2 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
237