CHỐT SỐ Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :20-01-21
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
20-01-21 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
19-01-21Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
228
18-01-21TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
212
17-01-21Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng đuôi 6 Kiên Giang,
Trúng đầu 7 Đà Lạt
232
16-01-21TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Long An,
Trúng đầu 0 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
240
15-01-21Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Vĩnh Long,
Trúng đầu 3 Bình Dương,
Trúng đuôi 1 Trà Vinh
225
14-01-21Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 0 An Giang,
Trúng đầu 2 Bình Thuận
281
13-01-21Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Đồng Nai,
Trúng đuôi 9 Cần Thơ,
Trúng đuôi 8 Sóc Trăng
238
12-01-21Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng đầu 5 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
244
11-01-21TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đầu 3 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 3 Cà Mau
247
10-01-21Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
262
09-01-21TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Hậu Giang
262
08-01-21Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
231
07-01-21Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đuôi 7 Bình Thuận
256
06-01-21Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Đồng Nai,
Trúng đuôi 9 Cần Thơ,
Trúng đầu 6 Sóc Trăng
248
05-01-21Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Bạc Liêu245
04-01-21TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đuôi 2 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
250
03-01-21Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
291
02-01-21TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đầu 0 Long An,
Trúng đầu 4 Bình Phước,
Trúng đuôi 1 Hậu Giang
247
01-01-21Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng đầu 0 Trà Vinh
226
31-12-20Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng đuôi 2 An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
255
30-12-20Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đầu 0 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
264
29-12-20Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Vũng Tàu,
Trúng đầu 4 Bạc Liêu
246
28-12-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đầu 9 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 8 Cà Mau
239
27-12-20Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Tiền Giang,
Trúng đầu 7 Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
234
26-12-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đầu 3 Bình Phước
245
25-12-20Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 2 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
234
24-12-20Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
236
23-12-20Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng đầu 7 Cần Thơ
221
22-12-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đuôi 6 Bạc Liêu
219
21-12-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đầu 1 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 7 Cà Mau
247
20-12-20Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đuôi 9 Kiên Giang,
Trúng đuôi 3 Đà Lạt
230