CHỐT SỐ Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Soi Cầu số vàng ngày :08-05-21


Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
08-05-21 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
07-05-21Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 1 Trà Vinh
250
06-05-21Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Tây Ninh,
Trúng đuôi 9 An Giang
247
05-05-21Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng đầu 1 Sóc Trăng
232
04-05-21Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 7 Vũng Tàu,
Trúng đầu 1 Bạc Liêu
260
03-05-21TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 3 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
223
02-05-21Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang
270
01-05-21TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng đuôi 3 Long An,
Trúng đầu 6 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
272
30-04-21Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 9 Bình Dương,
Trúng đuôi 9 Trà Vinh
225
29-04-21Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 7 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
222
28-04-21Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 6 Sóc Trăng
253
27-04-21Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 2 Bạc Liêu
260
26-04-21TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 6 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
255
25-04-21Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Tiền Giang,
Trúng đuôi 3 Kiên Giang,
Trúng đuôi 4 Đà Lạt
225
24-04-21TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Long An,
Trúng đuôi 5 Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang
248
23-04-21Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
220
22-04-21Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Tây Ninh,
Trúng đuôi 3 An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
267
21-04-21Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Đồng Nai,
Trúng đuôi 5 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
243
20-04-21Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 1 Bạc Liêu
252
19-04-21TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
237
18-04-21Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đuôi 9 Đà Lạt
233
17-04-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 0 Hậu Giang
266
16-04-21Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 9 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
235
15-04-21Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Tây Ninh,
Trúng đầu 2 An Giang,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
258
14-04-21Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Cần Thơ,
Trúng đầu 1 Sóc Trăng
258
13-04-21Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng đầu 8 Bạc Liêu
231
12-04-21TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 TP HCM,
Trúng đầu 3 Cà Mau
236
11-04-21Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 9 Đà Lạt
266
10-04-21TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 3 Hậu Giang
250
09-04-21Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Dương272
08-04-21Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Tây Ninh,
Trúng đuôi 9 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
269
07-04-21Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
249