CHỐT SỐ Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 700.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :04-07-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
04-07-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
03-07-20Vĩnh Long: 742,697,
Bình Dương: 119,661,
Trà Vinh: 757,345
Trúng 742 Vĩnh Long,
Trúng 119 Bình Dương,
Trúng 757 Trà Vinh
693
02-07-20Tây Ninh: 914,999,
An Giang: 011,523,
Bình Thuận: 433,472
Trúng 914 Tây Ninh,
Trúng 011 An Giang
575
01-07-20Đồng Nai: 440,644,
Cần Thơ: 481,465,
Sóc Trăng: 664,260
Trúng 440 Đồng Nai,
Trúng 481 Cần Thơ
571
30-06-20Bến Tre: 304,826,
Vũng Tàu: 253,413,
Bạc Liêu: 712,957
Trúng 304 Bến Tre,
Trúng 253 Vũng Tàu
612
29-06-20TP HCM: 690,156,
Đồng Tháp: 590,404,
Cà Mau: 388,147
Trúng 590 Đồng Tháp,
Trúng 388 Cà Mau
657
28-06-20Tiền Giang: 226,722,
Kiên Giang: 128,088,
Đà Lạt: 285,130
Trúng 226 Tiền Giang,
Trúng 285 Đà Lạt
326
27-06-20TP HCM: 065,578,
Long An: 528,462,
Bình Phước: 286,373,
Hậu Giang: 386,578
Trúng 065 TP HCM,
Trúng 528 Long An,
Trúng 386 Hậu Giang
670
26-06-20Vĩnh Long: 702,098,
Bình Dương: 441,835,
Trà Vinh: 723,033
Trúng 702 Vĩnh Long,
Trúng 441 Bình Dương,
Trúng 723 Trà Vinh
800
25-06-20Tây Ninh: 450,143,
An Giang: 277,828,
Bình Thuận: 594,335
Trúng 277 An Giang,
Trúng 594 Bình Thuận
663
24-06-20Đồng Nai: 491,009,
Cần Thơ: 535,674,
Sóc Trăng: 300,257
Trúng 491 Đồng Nai,
Trúng 535 Cần Thơ,
Trúng 300 Sóc Trăng
320
23-06-20Bến Tre: 888,133,
Vũng Tàu: 034,860,
Bạc Liêu: 008,820
Trúng 888 Bến Tre,
Trúng 034 Vũng Tàu
735
22-06-20TP HCM: 528,142,
Đồng Tháp: 167,060,
Cà Mau: 757,339
Trúng 167 Đồng Tháp694
21-06-20Tiền Giang: 212,692,
Kiên Giang: 787,794,
Đà Lạt: 663,159
Trúng 212 Tiền Giang,
Trúng 787 Kiên Giang,
Trúng 663 Đà Lạt
393
20-06-20TP HCM: 552,058,
Long An: 848,151,
Bình Phước: 991,598,
Hậu Giang: 304,577
Trúng 848 Long An,
Trúng 304 Hậu Giang
561
19-06-20Vĩnh Long: 225,635,
Bình Dương: 725,631,
Trà Vinh: 179,365
Trúng 225 Vĩnh Long,
Trúng 725 Bình Dương,
Trúng 179 Trà Vinh
747
18-06-20Tây Ninh: 440,554,
An Giang: 260,206,
Bình Thuận: 465,313
Trúng 440 Tây Ninh,
Trúng 260 An Giang,
Trúng 465 Bình Thuận
506
17-06-20Đồng Nai: 004,159,
Cần Thơ: 397,390,
Sóc Trăng: 294,682
Trúng 004 Đồng Nai,
Trúng 397 Cần Thơ,
Trúng 294 Sóc Trăng
376
16-06-20Bến Tre: 752,251,
Vũng Tàu: 556,552,
Bạc Liêu: 715,656
Trúng 752 Bến Tre,
Trúng 556 Vũng Tàu
541
15-06-20TP HCM: 826,152,
Đồng Tháp: 384,151,
Cà Mau: 634,974
Trúng 826 TP HCM,
Trúng 384 Đồng Tháp,
Trúng 634 Cà Mau
557
14-06-20Tiền Giang: 277,204,
Kiên Giang: 558,290,
Đà Lạt: 954,132
Trúng 277 Tiền Giang,
Trúng 954 Đà Lạt
775
13-06-20TP HCM: 707,712,
Long An: 909,574,
Bình Phước: 637,684,
Hậu Giang: 047,450
Trúng 707 TP HCM,
Trúng 909 Long An,
Trúng 637 Bình Phước,
Trúng 047 Hậu Giang
738
12-06-20Vĩnh Long: 971,207,
Bình Dương: 236,689,
Trà Vinh: 517,235
Trúng 971 Vĩnh Long,
Trúng 236 Bình Dương,
Trúng 517 Trà Vinh
638
11-06-20Tây Ninh: 088,451,
An Giang: 488,286,
Bình Thuận: 905,368
Trúng 088 Tây Ninh,
Trúng 488 An Giang,
Trúng 905 Bình Thuận
732
10-06-20Đồng Nai: 028,341,
Cần Thơ: 879,018,
Sóc Trăng: 330,056
Trúng 028 Đồng Nai,
Trúng 879 Cần Thơ,
Trúng 330 Sóc Trăng
811
09-06-20Bến Tre: 200,564,
Vũng Tàu: 610,946,
Bạc Liêu: 409,995
Trúng 200 Bến Tre,
Trúng 610 Vũng Tàu,
Trúng 409 Bạc Liêu
957
08-06-20TP HCM: 064,081,
Đồng Tháp: 652,391,
Cà Mau: 459,561
Trúng 064 TP HCM,
Trúng 459 Cà Mau
733
07-06-20Tiền Giang: 471,129,
Kiên Giang: 178,634,
Đà Lạt: 194,671
Trúng 471 Tiền Giang,
Trúng 194 Đà Lạt
830
06-06-20TP HCM: 635,039,
Long An: 868,374,
Bình Phước: 358,211,
Hậu Giang: 455,795
Trúng 635 TP HCM,
Trúng 868 Long An,
Trúng 455 Hậu Giang
338
05-06-20Vĩnh Long: 038,330,
Bình Dương: 431,515,
Trà Vinh: 965,288
Trúng 038 Vĩnh Long,
Trúng 431 Bình Dương,
Trúng 965 Trà Vinh
580
04-06-20Tây Ninh: 689,944,
An Giang: 572,997,
Bình Thuận: 334,096
Trúng 689 Tây Ninh,
Trúng 572 An Giang,
Trúng 334 Bình Thuận
778
03-06-20Đồng Nai: 655,109,
Cần Thơ: 332,849,
Sóc Trăng: 838,995
Trúng 655 Đồng Nai,
Trúng 332 Cần Thơ,
Trúng 838 Sóc Trăng
628