CHỐT SỐ Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :20-01-21
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
20-01-21 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
19-01-21Bến Tre: 128,388,
Vũng Tàu: 962,969,
Bạc Liêu: 382,831
Trúng 128 Bến Tre,
Trúng 962 Vũng Tàu
584
18-01-21TP HCM: 204,310,
Đồng Tháp: 747,349,
Cà Mau: 358,911
Trúng 204 TP HCM,
Trúng 747 Đồng Tháp
700
17-01-21Tiền Giang: 007,986,
Kiên Giang: 695,373,
Đà Lạt: 641,684
Trúng 007 Tiền Giang,
Trúng 641 Đà Lạt
690
16-01-21TP HCM: 628,910,
Long An: 878,027,
Bình Phước: 662,600,
Hậu Giang: 293,539
Trúng 628 TP HCM,
Trúng 662 Bình Phước,
Trúng 293 Hậu Giang
606
15-01-21Vĩnh Long: 821,146,
Bình Dương: 408,266,
Trà Vinh: 088,628
Trúng 821 Vĩnh Long,
Trúng 408 Bình Dương,
Trúng 088 Trà Vinh
364
14-01-21Tây Ninh: 206,043,
An Giang: 685,234,
Bình Thuận: 246,194
Trúng 206 Tây Ninh,
Trúng 685 An Giang,
Trúng 246 Bình Thuận
831
13-01-21Đồng Nai: 398,977,
Cần Thơ: 968,731,
Sóc Trăng: 996,985
Trúng 398 Đồng Nai,
Trúng 968 Cần Thơ
392
12-01-21Bến Tre: 252,961,
Vũng Tàu: 568,083,
Bạc Liêu: 219,995
Trúng 252 Bến Tre,
Trúng 568 Vũng Tàu,
Trúng 219 Bạc Liêu
642
11-01-21TP HCM: 782,138,
Đồng Tháp: 359,265,
Cà Mau: 614,865
Trúng 614 Cà Mau468
10-01-21Tiền Giang: 301,739,
Kiên Giang: 839,926,
Đà Lạt: 613,819
Trúng 301 Tiền Giang,
Trúng 613 Đà Lạt
441
09-01-21TP HCM: 248,434,
Long An: 489,807,
Bình Phước: 796,415,
Hậu Giang: 304,173
Trúng 248 TP HCM,
Trúng 489 Long An,
Trúng 796 Bình Phước,
Trúng 304 Hậu Giang
782
08-01-21Vĩnh Long: 698,582,
Bình Dương: 951,455,
Trà Vinh: 456,805
Trúng 698 Vĩnh Long,
Trúng 951 Bình Dương
542
07-01-21Tây Ninh: 517,953,
An Giang: 626,870,
Bình Thuận: 067,872
Trúng 517 Tây Ninh,
Trúng 626 An Giang,
Trúng 067 Bình Thuận
411
06-01-21Đồng Nai: 660,951,
Cần Thơ: 041,940,
Sóc Trăng: 803,585
Trúng 660 Đồng Nai,
Trúng 803 Sóc Trăng
622
05-01-21Bến Tre: 991,582,
Vũng Tàu: 325,583,
Bạc Liêu: 913,287
Trúng 991 Bến Tre,
Trúng 913 Bạc Liêu
682
04-01-21TP HCM: 324,243,
Đồng Tháp: 476,351,
Cà Mau: 753,897
Trúng 324 TP HCM616
03-01-21Tiền Giang: 197,478,
Kiên Giang: 980,866,
Đà Lạt: 746,126
Trúng 197 Tiền Giang,
Trúng 980 Kiên Giang,
Trúng 746 Đà Lạt
219
02-01-21TP HCM: 914,044,
Long An: 105,124,
Bình Phước: 486,425,
Hậu Giang: 942,749
Trúng 914 TP HCM,
Trúng 105 Long An,
Trúng 486 Bình Phước,
Trúng 942 Hậu Giang
766
01-01-21Vĩnh Long: 743,442,
Bình Dương: 730,824,
Trà Vinh: 444,741
Trúng 743 Vĩnh Long,
Trúng 730 Bình Dương,
Trúng 444 Trà Vinh
578
31-12-20Tây Ninh: 172,660,
An Giang: 688,991,
Bình Thuận: 725,069
Trúng 688 An Giang533
30-12-20Đồng Nai: 918,512,
Cần Thơ: 956,685,
Sóc Trăng: 116,469
Trúng 918 Đồng Nai,
Trúng 956 Cần Thơ,
Trúng 116 Sóc Trăng
725
29-12-20Bến Tre: 859,079,
Vũng Tàu: 231,323,
Bạc Liêu: 033,177
Trúng 859 Bến Tre,
Trúng 231 Vũng Tàu,
Trúng 033 Bạc Liêu
607
28-12-20TP HCM: 044,836,
Đồng Tháp: 484,731,
Cà Mau: 281,932
Trúng 044 TP HCM,
Trúng 281 Cà Mau
517
27-12-20Tiền Giang: 833,639,
Kiên Giang: 252,157,
Đà Lạt: 208,338
Trúng 833 Tiền Giang,
Trúng 252 Kiên Giang
544
26-12-20TP HCM: 767,956,
Long An: 913,779,
Bình Phước: 907,222,
Hậu Giang: 906,874
Trúng 767 TP HCM,
Trúng 913 Long An,
Trúng 907 Bình Phước,
Trúng 906 Hậu Giang
814
25-12-20Vĩnh Long: 510,470,
Bình Dương: 104,437,
Trà Vinh: 884,627
Trúng 510 Vĩnh Long,
Trúng 104 Bình Dương,
Trúng 884 Trà Vinh
623
24-12-20Tây Ninh: 249,510,
An Giang: 018,283,
Bình Thuận: 174,672
Trúng 249 Tây Ninh,
Trúng 018 An Giang,
Trúng 174 Bình Thuận
729
23-12-20Đồng Nai: 964,552,
Cần Thơ: 304,919,
Sóc Trăng: 149,033
Trúng 964 Đồng Nai,
Trúng 304 Cần Thơ,
Trúng 149 Sóc Trăng
531
22-12-20Bến Tre: 738,536,
Vũng Tàu: 387,192,
Bạc Liêu: 403,824
Trúng 738 Bến Tre,
Trúng 403 Bạc Liêu
519
21-12-20TP HCM: 362,194,
Đồng Tháp: 867,489,
Cà Mau: 386,090
Trúng 362 TP HCM,
Trúng 867 Đồng Tháp,
Trúng 386 Cà Mau
722
20-12-20Tiền Giang: 902,211,
Kiên Giang: 825,395,
Đà Lạt: 967,959
Trúng 902 Tiền Giang,
Trúng 825 Kiên Giang
835