CHỐT SỐ Lô Xiên 2 Víp MB: 200.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :20-01-21
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Lô xiên 2 Kết quả Theo
20-01-21
19-01-2103,16Trúng236
18-01-2157,18Trượt265
17-01-2187,98Trúng247
16-01-2176,08Trúng239
15-01-2109,35Trượt224
14-01-2119,79Trượt248
13-01-2154,14Trúng255
12-01-2116,01Trúng242
11-01-2175,59Trúng268
10-01-2117,46Trúng226
09-01-2111,64Trúng260
08-01-2130,62Trúng267
07-01-2198,40Trúng242
06-01-2197,96Trúng242
05-01-2188,96Trúng238
04-01-2102,72Trượt265
03-01-2179,67Trượt242
02-01-2112,95Trúng269
01-01-2108,85Trúng261
31-12-2008,07Trúng223
30-12-2063,37Trượt222
29-12-2007,85Trúng237
28-12-2021,59Trúng237
27-12-2097,71Trúng234
26-12-2036,98Trúng245
25-12-2055,87Trúng245
24-12-2043,35Trúng252
23-12-2013,76Trúng224
22-12-2092,28Trúng257
21-12-2085,02Trúng243
20-12-2026,63Trượt268
19-12-2061,17Trúng235
18-12-2079,70Trượt229