CHỐT SỐ Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP: 200.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :20-01-21
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
20-01-21
19-01-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề299
18-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề267
17-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5272
16-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề253
15-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5284
14-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8282
13-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9272
12-01-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2289
11-01-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7270
10-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6297
09-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6276
08-01-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6276
07-01-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề253
06-01-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0273
05-01-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7253
04-01-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt287
03-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt277
02-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8298
01-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng Đề255
31-12-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt274
30-12-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0272
29-12-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1289
28-12-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0292
27-12-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề296
26-12-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt253
25-12-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7254
24-12-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9276
23-12-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8274
22-12-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3287
21-12-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9293
20-12-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề256
19-12-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7259
18-12-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5275